Amb aquest Bloc vull donar a conèixer els dolços que vaig fent. Són les primeres passes per dur a terme, algun dia, un projecte més gran i llaminer. Per qualsevol cosa: edurnezermoduz@hotmail.es MOLTES GRÀCIES! / Con este Bloc quiero dar a conocer los dulces que voy realizando. Son los primeros pasos para llevar a cabo, algún día, un proyecto mayor y más dulzón. Para cualquier cosa: edurnezermoduz@hotmail.es ¡MUCHAS GRACIAS!
RECEPTES I FOTOGRAFIES FETES PER MI / RECETAS Y FOTOGRAFÍAS HECHAS POR MI

dimecres, 26 de novembre de 2014

Rotlles de canyella / Rollos de canela

Avui vinc amb un dolç imprescindible per als amants de la canyella. La dolça temptació d’avui és coneguda com a Cinnamon Rolls o, senzillament, rotlles de canyella. En aquest cas, és tracta d’un rotlle gegant, a base d’unir petites porcions del mateix dolç una al voltant de l’altra.

Hoy vengo con un dulce imprescindible para los amantes de la canela. La dulce tentación de hoy es conocida como Cinnamon Rolls o, sencillamente, rollos de canela. En este caso, se trata de un rollo gigante, a base de unir pequeñas porciones del mismo dulce una alrededor de la otra.
Els rotlles de canyella són molt populars a Estats Units, on es consumeixen i comercialitzen tant o més que els mateixos donuts. Tot i això, es creu que el seu origen l’hauríem de situar a Suècia, on es fa un pà dolç similar anomenat Kenelbulle.

Los rollos de canela son muy populares en Estados Unidos, donde se consumen y comercializan tanto o más que los mismos donuts. Aunque se cree que su origen se situaría en Suecia, donde se hace un pan dulce similar llamado Kenelbulle.
Els Cinnamon Rolls, nom que reben a Estats Units, es fan a base de farina, ous, mantega, llevat, sucre i canyella. Un cop s’enrotlla la massa i el farcit, es divideix en les porcions que es desitja i es deixen reposar, fins el moment de posar-los dins el forn.
Existeixen diferents versions d’aquesta recepta, fins i tot en algunes, com en la que ens ocupa, abans de coure’ls, s’unta la part superior amb una mica de nata o llet, per obtenir una capa més brillant i suau. Finalment, un cop tret del forn, es banya amb un glacejat fet de diferents tipus, amb sucre glacé i nata, sucre glacé i clares d’ou , mescla de formatge crema, entre d’altres.    

Los Cinnamon Rolls, nombre que reciben en Estados Unidos, se hacen con harina, huevos, mantequilla, levadura, azúcar y canela. Una vez se ha enrollado la masa y el relleno, se divide en las porciones que se desea y se deja reposar, hasta el momento de entrar en el horno.
Existen diferentes versiones de esta receta, incluso en algunas, como en la que nos ocupa, antes de meterlos en el horno, se untan la parte superior con leche o nata, para obtener una capa más brillante y suave. Finalmente, una vez sacados del horno, se bañan con un glaseado hecho de diferentes maneras, con azúcar glasé y nata, azúcar glasé y claras de huevo, mezcla de queso crema, entre otras.
En general no és un dolç complicat, tot i que s’ha de tenir paciència, ja que necessita força temps de repòs dividit, generalment, en dues fases. Ara bé, el resultat val molt la pena, no creieu?

En general, no es un dulce complicado, aunque hay que tener paciencia, puesto que necesita bastante tiempo de reposo dividido, generalmente, en dos fases. Pero bueno, el resultado vale mucho la pena, ¿no creéis?diumenge, 23 de novembre de 2014

Pastís de "mançana" amb Streusel d'anous / Tarta de manzana con Streusel de nueces

Benvinguts al meu nou Bloc!
Us vull donar la benvinguda amb un pastís de “mançana” d’estil suec, amb petites adaptacions, acompanyat d’un Streusel d’anous.

¡Bienvenidos a mi nuevo Bloc!
Os quiero dar la bienvenida con una tarta de manzana al estilo sueco, con pequeñas adaptaciones, acompañado de un Streusel de nueces.
Aquest pastís és una opció més que encertada si us agrada la textura de la fruita un cop ha passat pel forn. Els trossets de “mançana” que s’incorporen a la mescla base del dolç es van coent i posant melosos a mesura que avança la cocció. Aquest pastís està dins el forn entre uns 45 o 50 minuts, temps suficient per a que la fruita es fusioni a la perfecció amb els altres ingredients.

Esta tarta es una opción más que acertada si os gusta la textura de la fruta una vez fuera del horno. Los trozos de manzana que se incorporan a la mezcla base del dulce se van cociendo y poniendo melosos a medida que avanza la cocción. Esta tarta está dentro del horno entre 45 y 50 minutos, tiempo suficiente para que la fruta se fusione a la perfección con los otros ingredientes.
L’Streusel, mot d’origen alemany, consisteix en una mescla de sucre, farina i mantega, tot i que actualment també s’hi afegeixen especies o diferents tipus de fruits secs. En el nostre cas, l’Streusel que acompanya el pastís que ens ocupa va acompanyat amb canyella, nous i trossets de "mançana".
Espero que us agradi!

El Streusel, concepto de origen alemán, consiste en una mezcla de azúcar, harina y mantequilla, aunque actualmente también se le añaden especias o diferentes tipos de frutos secos. En nuestro caso, el Streusel que acompaña la tarta que nos ocupa va acompañado de canela, nueces y trozos de manzana.

¡Espero que os guste!